William van Niekerk: SDG 7 Beyond Corona

Door op jul 28, 2020 in Actualiteit | Geen reacties

Op 7 juli 2020 trad Earth Charter Vriend William van Niekerk – op als inspirator in de Dialoog op Dinsdag over de SDGs Beyond Corona (onderdeel van een prikkelende serie dialogen in samenwerking met de Worldconnectors. William, vicevoorzitter Raad van Toezicht van SNV World en voorzitter van de NWBA, de Nederlandse Waterstof en Brandstofcel Associatie, zoomt in op SDG 7, lees zijn verhaal.

 

SDG 7: Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en
moderne energie voor iedereen.

Graag neem ik u mee naar begin 2018. Ik bezocht een aantal ontwikkelingsprojecten op het gebied van energie, agricultuur en water in Tanzania. De mensen en projecten die ik daar bezocht gaven een nuttig perspectief op SDG 7. Vaak wordt in Nederland bij dit ontwikkelingsdoel gesproken over de grootschalige opwek van hernieuwbare energie, bijvoorbeeld met grote windmolens. Dat het ook anders kan vertel ik graag vandaag aan de Worldconnectors en de Vrienden van het Earth Charter.

In grote delen van Afrika zijn huizen
niet verbonden met het elektriciteitsnet, of het waternet, of het
drinkwaternet, zoals dat de afgelopen duizenden jaren ook niet het geval was.
In Sub-Sahara Afrika heeft nog steeds zo’n 55% van de mensen geen of nauwelijks
toegang tot elektriciteit. Ondanks de ontwikkelingen de afgelopen jaren. Is Sub
Sahara Afrika ook het gedeelte van de wereld dat door Corona voor het eerst in
25 jaar in recessie komt. De vooruitzichten voor de ontwikkeling van deze
mensen is somber. Mensen gebruikten in Afrika voor de Coronacrisis sowieso
weinig energie. Het positieve hiervan was dat Afrika slechts 2% van de
wereldwijde broeikasgassen uit energie produceert, terwijl 17% procent van de
wereldbevolking in Afrika woont. De energietransitie in Afrika gaat voor veel
mensen in de praktijk van vandaag over toegang tot elektriciteit, het
produceren van biogas en koken met minder schadelijke verbranding.

Ik heb gezien dat wij als Nederlanders
de kennis in huis hebben om deze kringlopen in de praktijk in te richten. Het
interessantste vind ik echter de ontwikkeling van off-the-grid-solar. Inmiddels
zijn er ruim een half miljoen mensen, alleen al in Tanzania, door het
Nederlandse SNV World geholpen aan dergelijke systemen. Deze systemen bestaan
vaak uit een zonnepaneel dat verbonden is met een accu en dat systeem levert op
afbetaling per sms stroom aan bijvoorbeeld lampen en een smartphone. Na
volledige afbetaling is het systeem definitief van de eigenaar. De investering
per persoon voor een dergelijk systeem is ca. 6 euro. Wat ik bijzonder aan deze
oplossing vind, is dat hiermee de aansluiting op het grid wordt overgeslagen,
inclusief de kosten daarvan.

Met de groei van duurzame energie zal
er steeds meer vraag en aanbod op verschillende momenten komen en het
balanceren daartussen kan niet zonder opslag. Opslag van biogas is relatief
eenvoudig, maar opslag van elektriciteit is dat niet. Er zal daarom behoefte
blijven om innovatieve concepten voor opslag te bedenken en te installeren. Hoe
dan ook zal energie-opwekking veel meer decentraal en minder centraal worden.

Kijken we naar de effecten van de
coronacrisis dan kunnen we een paar zaken voorspellen: zonne-energie wordt
versneld goedkoper omdat er door cash-gebrek minder kopers zijn, vooral in
Amerika. Bloomberg verwacht een prijsdaling van ca. 10% dit jaar. Echter,
wereldwijd zullen de investeringen ook teruglopen. Vaak is ontwikkelingshulp
een percentage van het Bruto Nationaal Product, ook in Nederland. Dat betekent
dat de verduurzaming zal vertragen. Minder investeringen in duurzame energie
betekent in dat geval ook minder snelle uitbouw van energievoorzieningen en
minder betrouwbare energievoorzieningen voor ziekenhuizen et cetera. Toegang
tot betrouwbare en duurzame energie voor klinieken en andere zorginstelling
moet daarom de hoogste prioriteit krijgen.

Energie maakt het mogelijk om te
zorgen voor gezonde voeding, om licht te geven zodat je veilig thuis kunt leren
en werken, waardoor kinderen zich kunnen ontwikkelen en volwassenen in hun
inkomen blijven voorzien. Tijdens de Coronacrisis, na de Coronacrisis en ook na
2030.

à Stelling 1: Er zijn genoeg mogelijkheden om iedereen
van betaalbare, betrouwbare en duurzame en moderne energie te voorzien. Alleen
al de zon levert meer energie dan we met elkaar kunnen consumeren

à Stelling 2: Door in minder rijke landen te zorgen
voor duurzame en betaalbare energie kunnen er veel banen worden gecreëerd,
direct in de energiesector en indirect doordat er energie komt om de minder
rijke landen verder te digitaliseren. Daardoor draagt een duurzame
energievoorziening ook bij aan migratievraagstukken.