Annick de Witt

“De keuze is aan ons: een mondiaal partnerschap vormen om zorg te dragen voor de Aarde en voor elkaar of het risico lopen op onze eigen vernietiging en op die van de verscheidenheid van het leven. Er zijn wezenlijke veranderingen nodig in onze waarden, instituten en levenswijzen. Wij dienen ons te realiseren dat wanneer in de eerste levensbehoeften is voorzien, menselijke ontwikkeling in de eerste plaats gaat om meer te zíjn, niet om meer te hébben. Wij hebben de kennis en technologie om voor iedereen te zorgen en om onze negatieve invloed op het milieu te verminderen. De opkomst van een mondiale samenleving van betrokken burgers biedt nieuwe kansen om een democratische en humane wereld op te bouwen. Onze ecologische, economische, politieke, sociale en spirituele uitdagingen zijn met elkaar verbonden, en gezamenlijk kunnen wij inclusieve oplossingen uitdenken.” 

Het Earth Charter articuleert een prachtige visie, een inspirerende mindset, een planetair perspectief dat nu meer nodig is dan ooit! Ik houd me al een kleine 20 jaar bezig met de innerlijke en culturele kant van onze grote duurzaamheidsvraagstukken en heb daarin gewerkt voor verschillende universiteiten, non-profits, bedrijven, en in allerlei maatschappelijke initiatieven. Samen met Froukje Jansen schreef ik het boek ‘Duurzaamheid van binnenuit.’ Ook ben ik gepromoveerd op een proefschrift naar de relatie tussen wereldbeelden en duurzame ontwikkeling. Momenteel vertaal ik deze wetenschappelijke inzichten door naar een maatschappelijk initiatief: Worldview Journeys. Dit is een online educatief platform dat transformatieve programma’s ontwikkelt, die ons uitnodigen onze wereldbeelden te onderzoeken, er met anderen over in gesprek te gaan, en ze te verbreden en verdiepen. Op deze manier hoop ik bij te dragen aan de ontwikkeling van de ‘planetaire mindset’ die nodig is om de grote vraagstukken van deze tijd aan te kunnen pakken.

Ik ben lid van het bestuur van Stichting SBI – Earth Charter Nederland.