Shweta Kaushik

Het Earth Charter heb ik goed leren kennen bij het Centre for Environmental Education, Earth Charter Affiliate in India. Daar heb ik enkele jaren gewerkt en bijgedragen aan het Earth Report over SDG 5 (Empowerment of Women and Girls). Een mooi concept waaraan bij CEE ook werd gewerkt is de Handprint, onze positieve bijdrage aan het verkleinen van onze ecologische en sociale voetprint.
Mijn passie is rechtsfilosofie. Momenteel doe ik onafhankelijk onderzoek naar mediation in India in relatie tot ‘access to justice’, waarover ik graag wil publiceren.
Ik ben juriste en onafhankelijk onderzoeker.
De komende periode werk ik samen met het Earth Charter en Worldconnectors team aan het nieuwe initiatief ‘Verbind een Politicus‘.

Leo van der Vlist

Wij bevinden ons op een kritiek moment in de geschiedenis van de Aarde, een tijd waarin de mensheid haar toekomst moet kiezen.

Deze eerste zin van het Earth Charter geeft de urgentie aan van de opdracht die ik me zeer ter harte neem, ook nu bijna 21 jaar na de lancering van het Earth Charter.

Als directeur van het Nederlands Centrum voor Inheemse Volken werk ik al jaren samen met Earth Charter Nederland. Ook bij de oprichting van het Earth Trusteeship netwerk en de Embassy of the Earth waarbij ik betrokken ben, is het Earth Charter een belangrijke inspiratie.

Als lid van het internationale bestuur van de Forest Stewardship Council zet ik me wereldwijd in voor bossen en haar bewoners. In dit portret van Down to Earth spreek ik me uit als bosbeschermer.

Voor een nadere kennismaking kun je kijken naar dit diepte-interview dat ik gaf ik als lid van de Adviesraad voor de Ecosystem Restoration Camps Foundation.

In Memoriam – Gerben van Straaten

Op 28 april 2021 is Gerben van Straaten overleden op 59 jarige leeftijd. Onverwacht en veel te vroeg. Gerben was geïnspireerd door het Earth Charter en vertaalde de waarden en principes van het handvest naar zijn werkveld; stedelijke ontwikkeling. Gerben was oprichter van Walas en zijn collega’s schreven een mooi bericht ter nagedachtenis aan Gerben.

De volgende tekst schreef Gerben waarin hij zich op deze website voorstelde als Earth Charter Vriend:

‘Steden zijn een zeer belangrijk onderdeel van een wereldwijde samenwerking die zorg draagt voor de Aarde, voor de hele ‘community of life’. Earth Charter Cities hebben gevoel voor de gevaren en de zwakheden van onze systemen en zijn bereid om substantiële veranderingen teweeg te brengen in onze waarden, instituties en onze manier van leven’ – uit Earth Charter Cities Manifesto.

“Soms neemt je leven een onverwachte, positieve wending. Dat overkwam me in de jaren ’90, toen ik in Canada aan duurzame steden werkte en de geweldige inspiratie van Jane Jacobs mocht meemaken. Steden gaan niet primair over gebouwen en infrastructuur, maar over mensen en hun welzijn. Jane Jacobs wordt wel de moeder van het ‘Vancouverisme’ genoemd. De stadsontwikkeling van Vancouver in de jaren ’90 and ’00 wordt als een voorbeeld genoemd voor duurzame impulsen en ‘sustainable communities’. Ik had het geluk me daarin te mogen bewegen. Ik merkte daarna echter ook hoe moeilijk het is om structurele veranderingen in andere steden teweeg te brengen.

In 2008 kwam ik tijdens het congres ‘No Guts no Glory’ in aanraking met het Earth Charter. Ik werd er meteen door gegrepen en zag het nut en de noodzaak voor steden. Vooral de ethische basis om naar een zorgzame en duurzame toekomst voor iedereen te komen is belangrijk. En steden zullen daarin een erg belangrijke rol gaan spelen. We hebben een bron nodig, een allesomvattende inspiratie om onze keuzes te maken. Ecologisch, economisch, sociaal en cultureel.

Op het Earth Charter+10 evenement in het Vredespaleis mocht ik het Earth Charter Cities Manifesto lanceren. Het bundelt alle principes van Earth Charter en belangrijke tools voor stedelijke duurzaamheid van Jane Jacobs en principes van ‘Place Making’ en fair business. Walas wil met haar Earth Charter Cities project actionable zijn en toepassingsgericht. Gedreven en geïnspireerd door het Earth Charter hopen we tot continue verbetering van duurzaamheid te komen: Inspire to Improve. En steden spelen een cruciale rol in het globale welbevinden van mensen en de Aarde. Het is een persoonlijke droom om daar een kleine bijdrage aan te kunnen leveren. Een groter effect is te bereiken door samenwerking en het inspireren van anderen. Wat een eer om daarin met het Earth Charter te kunnen werken.

Gerben van Straaten, owner of Walas Concepts

Whenever and wherever societies have flourished and prospered rather than stagnated and decayed, creative and workable cities have been at the core of the phenomenon….. Decaying cities, declining economies, and mounting social troubles travel together. The combination is not coincidental’ – Jane Jacobs

Earth Charter Cities

Lees hier een mooi verhaal op de Earth Charter International website over Earth Charter Cities in Canada en de betrokkenheid van Gerben hierbij.

 

Jessica den Outer

De huidige tijd vraagt om een nieuwe aanpak. Ik pleit voor een juridische emancipatie van de (rest van de) Natuur. Bossen, rivieren, zeeën en andere niet-mensen zouden rechtspersonen moeten zijn. Mijn hart ligt dan ook vooral bij de Earth Charter principes voor ecologische integriteit.

”Bescherm en herstel de ongeschonden staat van de ecologische systemen op Aarde, met speciale aandacht voor de biologische diversiteit en de natuurlijke processen die het leven in stand houden.” 

Wij mensen hebben een verantwoordelijkheid voor het waarborgen van het welzijn van huidige en toekomstige generaties van alle levensvormen op Aarde. Daarom sta ik op, voor de rechten van de Natuur. Voor een bos, een rivier of een berg. Als bedrijven rechten kunnen hebben, waarom de Natuur dan niet? Grootschalige beschadiging, vernietiging of het verlies van ecosystemen zie ik als ecocide – een misdrijf. Door de belangrijke kernwaarden in het Earth Charter uit te dragen, kunnen wij samen het verschil maken.

Vriend sinds april 2021

Vakgebied: ecocentrisch recht (rechten voor de Natuur)

Interesses: surfen, vulkanen beklimmen, lezen, reizen

Beschrijving: Jessica den Outer is een Meester in internationaal milieurecht en is werkzaam als consultant, schrijfster en spreker op het gebied van rechten voor de Natuur. In 2019 werd ze erkend als een van de jongste ‘Earth-centered law’ experts door het Harmony with Nature-programma van de Verenigde Naties. Jessica’s missie is om mensen in Nederland te inspireren door de wereldwijde ontwikkelingen in juridische emancipatie van de Natuur.

Projecten die mij inspireren:

Danny Vader en Hélène van Engelen

The Earth Charter provides a beautiful foundation how we can live in respect and peace with all life. With this it gives a practical way to embody, understand and grow as an individual as well as a group or even society.
Due to our interest in leadership and consciousness, we developed a wheel of conscious growth based on for the good of all and to support all life. We feel the leaders are the steppingstones to the future. This means that they are willing to carry themselves and their environment and community towards a sustainable future.
The form of deep listening we teach leaders really helps not only to understand your community but also the land the Earth herself by listening to her voice and acting accordingly. We bring in the voice of nature in leadership.
An important source for wisdom based leadership is our contact with indigenous peoples. Through our sustainable cooperation with Elders (Wisdom-keepers) from, among others, North American tribes, we continue to deepen our intuition, knowledge and experience. We have made much of this wisdom accessible in a practical way in our trainings and training materials.
In Magic Entrepreneurship we teach leaders and professionals how to be more connected and have a sustainable base to conduct their business.
We also teach and supervise at the SGLA (Sustainable Global Leadership Academy).
Our training through the Fire Keeper Acadamy supports and evolves the indigenous knowledge of heart-based consciousness. The heart is the seat of the fire keeper of each and every being. This is where consciousness grows and creates a future. As we return to a heart connected society.

Ellen van Reesch

Zelfstandig adviseur op het gebied van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDGs) en (lokaal) bestuur en omgevingsbeleid voor duurzame ontwikkeling; focus op een waardevolle en inclusieve leefomgeving, versterking van natuur en landschap en duurzame landbouw.

Mede-initiatiefnemer en auteur van het eerste SDG Spotlight Rapport Nederland, gelanceerd op 1 maart 2021. Het rapport “De vrijblijvendheid voorbij” gaat over de Nederlandse inzet voor SDG 10, Verminderde Ongelijkheden en SDG 15, Leven op het land.

 

Meindert Brouwer

Schrijver en uitgever

In de Preambule van het Earth Charter staat: ‘(…) Om vooruit te gaan, dienen wij te erkennen dat wij temidden van een schitterende verscheidenheid aan culturen en levensvormen één menselijke familie vormen en één Aardse gemeenschap met een gemeenschappelijke bestemming. Wij moeten ons verenigen om een duurzame mondiale samenleving te realiseren, gebaseerd op respect voor de natuur, universele mensenrechten, economische rechtvaardigheid en een cultuur van vrede. Daartoe is het een vereiste dat wij, de volkeren van de Aarde, onze verantwoordelijkheid jegens elkaar, jegens de grotere levensgemeenschap en jegens de toekomstige generaties openlijk uitspreken.’

Deze zinnen zijn mij uit het hart gegrepen. Het is fijn om deel uit te maken van een groep gelijkgestemde mensen die zich daar ook door laten inspireren.

Het is geweldig om te beseffen dat overal in de wereld, in alle landen, elke dag van het jaar mensen zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid en voor behoud en herstel van de natuur. We zijn met velen en dat te weten geeft hoop, moed en energie.

Er is zoveel moois. Tussen mensen. In de natuur.

Zelf richt ik mij op het verder brengen van kansen en oplossingen voor behoud en herstel van natuur. Als onafhankelijk schrijver en uitgever maak ik daar internationale boeken over.

Het is goed te weten dat in het economisch establishment het besef groeit dat financieel kapitaal is gebaseerd op natuurlijk kapitaal en dat behoud en herstel van natuur de basis vormen voor welzijn. Sociale rechtvaardigheid en gelijkheid in verdeling van inkomen en kansen zijn voor behoud en herstel van natuur van groot belang.

Maaike Adema

Respect en zorg voor alle levensvormen. Dit is het Earth Charter principe waar ik op aan ga, mijn drijfveer. Ieder van ons heeft recht op zijn plek op deze aarde en het is aan ons allemaal om elkaar daarin te respecteren, ongeacht je opleidingsniveau of achtergrond. Maar het gaat ook verder dan alleen de mens. Ook dieren en planten verdienen respect en zorg, net als dat zij ook voor ons zorgen. Laten we niet kijken naar hoe we elkaar kunnen gebruiken om zelf verder te komen, maar hoe we elkaar kunnen helpen om samen verder te komen.

Vriend sinds 2021

Vakgebied: Communicatie multimedia design

Interesses: Psychologie, ontwerpen, creatief onderzoeken, dieren, bemiddelen tussen partijen

Beschrijving: Maaike Adema maakt deel uit van het team van Earth Charter Nederland, als stagiaire. In het kader van haar eindopdracht voor Avans Hogeschool, onderzoekt zij mogelijkheden voor Earth Charter Vrienden om meer met elkaar te verbinden en als Earth Charter Vrienden naar buiten te treden. Maaike neemt met het oog daarop deel aan de Earth Charter Vrienden werkgroep ‘Kracht van Verbinding’.

 

Projecten die mij inspireren:

  • Aarde op de Wereld erfgoedlijst – Project van Vriend Henry Mentink. Enorm inspirerend om te zien hoe zo’n ambitieus doel zo concreet wordt aangepakt. Er worden echte stappen gezet.
  • Hunger for Words – Project over een hond die met knoppen heeft geleerd om te praten. Dit onderzoek is spontaan ontstaan uit een fascinatie van een hondenbaasje. Zonder dat ze het doorhad ontdekte ze iets wat mogelijkheden biedt om mensen het karakter van dieren te laten zien.

 

 

Teresa Fogelberg

Teresa Fogelberg is actief lid van het bestuur van St. SBI – Earth Charter Nederland. Zij was de afgelopen 15 jaar mede-oprichter en plaatsvervangend Chief Executive van het Global Reporting Initiative – ’s werelds grootste duurzaamheidsstandaard voor bedrijven. Opgeleid als antropoloog van Zweeds-Nederlands-Finse afkomst heeft ze meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid, met name op het gebied van vrouwenrechten, mensenrechten, en klimaatverandering, impact en evaluatie, ESG meting en verslaglegging, sociale innovatie en multistakeholder organisatie en dialoog.  Zij was onder meer Nationaal Directeur Klimaatverandering en hoofd van de Nederlandse Delegatie bij het VN-kader Verdrag inzake klimaatverandering, belast met twee voorzitterschappen van de Conferentie van de Partijen (COP). Ze bekleedde topfuncties bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en VROM met als focus vrouwenrechten, klimaatverandering en wetenschappelijk onderzoek. Gedurende haar carrière creëerde ze veel nieuwe initiatieven en organisaties, waaronder sociale impactmodellen, vrouwenrechten coalities, MVO- en SDG-bedrijfsinstrumenten en strategische begeleiding (bv met GRI, UN Global Compact en World Business Council for Sustainable Development). Zij is voorzitter van het Expert Panel van de Nationale Transparantiebenchmark (www.transparantiebenchmark.nl), en Vriend van Earth Charter. Daarnaast is/was zij lid en voorzitter van talrijke besturen op het gebied van duurzaamheid, onderzoek en ontwikkeling, waaronder het International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD) – een intergouvernementeel onderzoekscentrum in de Hindu Kush Himalaya, de Oversight Board van het Consultative Group of International Agricultural research (CGIAR ), ICARDA, het OECD Business Platform for Inclusive Growth, Daimler (Advisory Board for Integrity and Corporate Responsibility), voorzitter van de OECD Working Party on Women and Development, voorzitter van de OESO Club du Sahel, Wereld Natuur Fonds, Cordaid, en het International Institute of Environment and Ontwikkeling (IIED). Ze bracht vele jaren door in West-Afrika als ontwikkelingsdeskundige (ILO, WFP, USAID en Nederlandse diplomatieke dienst), met de nadruk op de positie van vrouwen, gezondheid, voedselzekerheid en famine early warning. In 2018 kreeg ze een koninklijke onderscheiding voor haar verrichtingen op het gebied van vrouwen en ontwikkeling en andere maatschappelijke zaken. Teresa Fogelberg is ook lid van de adviesraad Nudge en voorzitter van de Jury van de Global Impact Award. Haar website is www.teresafogelberg.com.

 

Jan Pronk

De VN topconferentie over milieu en ontwikkeling in 1992 in Rio de Janeiro gold voor velen als een klaroenstoot. De Koude Oorlog was afgezworen. Voortaan zou in de hele wereld de bestrijding van de armoede gekoppeld aan de bescherming van het leefmilieu de hoogste prioriteit zijn. Ik mocht die conferentie bijwonen en raakte onder de indruk van het nieuwe elan, zowel bij politici als onder jongeren.

Overal werden nieuwe initiatieven ontwikkeld. Een daarvan was de opstelling van het Earth Charter, een baanbrekende en inspirerende tekst, waarin de principes werden vastgelegd die richting zouden geven aan ons handelen als burgers van de Aarde.

Ik was zijdelings bij het Earth Charter initiatief betrokken, eerst in mijn functies als minister voor Ontwikkelingssamenwerking en minister voor Milieu en later toen ik college mocht geven aan de University for Peace in Costa Rica, waar ook het kantoor van Earth Charter Internationaal is gevestigd. Ruud Lubbers was de drijvende kracht achter het Charter, internationaal zowel als in Nederland. Toen hij stierf heb ik het voorzitterschap van Earth Charter Nederland met volle overtuiging van hem overgenomen, niet alleen als een van zijn voormalige vrienden en strijdmakkers, maar ook als vriend van Earth Charter Nederland.

Zie de bijdragen van Jan Pronk aan de serie dialogen i.s.m. de Worldconnectors over Klimaatactie ( 7 juli 2020) en over Migratie en Vluchtelingen (9 maart 2021).
Een mooie podcast van Earth Charter International om te beluisteren waarin directeur Mirian Vilela in gesprek gaat met Jan Pronk over zijn sleutelmomenten in de VN en internationale politiek, hier te beluisteren.
Een serie van drie podcasts over de politieke idealen van Jan Pronk en positieve acties, is in september 2021 uitgebracht door de Correspondent. Deze is hier te beluisteren.