“Wij moeten ons verenigen om een duurzame mondiale samenleving te realiseren, gebaseerd op respect voor de natuur, universele mensenrechten, economische rechtvaardigheid en een cultuur van vrede. Daartoe is het een vereiste dat wij, de volkeren van de Aarde, onze verantwoordelijkheid jegens elkaar, jegens de grotere levensgemeenschap en jegens de toekomstige generaties openlijk uitspreken.” 

Deze tekst uit de Earth Charter Preambule inspireert mij o.a. om me in te zetten voor het Lab voor Toekomstige Generaties. Samen met Earth Charter Vrienden Jan van de Venis, Tineke Lambooy, Lynn Zebeda, Miranda Willems en Alide Roerink en Worldconnectors Ties Mouwen, Christiaan Kuypers en Jannet Vaessen en Ilyes Machor vormen wij een dynamisch team, met als doel de belangen van toekomstige generaties mee te wegen in besluitvorming.

 

 

 

Reageer