Laat onze tijd de geschiedenis ingaan als een tijdperk van de omslag naar een nieuwe eerbied voor het leven, de vastbeslotenheid duurzaamheid te realiseren, een intensivering van de strijd voor rechtvaardigheid en vrede, en de vreugdevolle viering van het leven. (Slotzin uit het Earth Charter)

sfeer3

Ruud Lubbers

 “In de wereldwijde dialoog over het Earth Charter in de jaren 1992-2000 was gebleken dat het Handvest zich niet tot duurzaamheid alleen zou moeten beperken, maar een inclusief, samenhangend, alles omvattend ethisch kader zou moeten zijn; niet alleen voor de natuur en de duurzaamheid, maar voor de heelheid van de Schepping als geheel. Ik weet me met het ontstaan van het Earth Charter, zowel het idee als de tekst, verbonden en nodig al diegenen die het Earth Charter de moeite waard vinden uit het in hun eigen leven en werk toe te passen en zo uit te dragen.”

– Erevriend Ruud Lubbers, oud-premier en Earth Charter Commissioner

Lees de volledige tekst van Ruud Lubbers hier en zijn blog over 20 jaar Green Cross hier.

.