We zijn diep geraakt door het overlijden van Ruud Lubbers, op 14 februari 2018.
Oprichter van Earth Charter Vrienden en als Earth Charter Commissioner grondlegger van het mondiale Earth Charter initiatief.

We hebben groot respect voor de toewijding en positieve bijdragen die hij onvermoeibaar heeft geleverd aan de omslag naar een duurzame, vreedzame en rechtvaardige samenleving, over alle grenzen van landen en verschillen heen. Wij zullen hem enorm missen.

Dankbaar voor zijn vriendschap en vertrouwen, zullen we ons blijven inzetten, in de geest van Ruud Lubbers, voor de zorg en respect voor de Aarde en elkaar.

Laat onze tijd de geschiedenis ingaan als een tijdperk van de omslag naar een nieuwe eerbied voor het leven, de vastbeslotenheid duurzaamheid te realiseren, een intensivering van de strijd voor rechtvaardigheid en vrede, en de vreugdevolle viering van het leven..

Deze slotzin uit het Earth Charter was hem dierbaar, Ruud Lubbers was nauw betrokken bij de wereldwijde dialoog over het Earth Charter. Na de lancering van het document bleef hij zeer actief in het mondiale Earth Charter initiatief, zowel internationaal als in Nederland. Zo is dankzij zijn inzet en ondersteuning het Earth Charter Education Centre in Costa Rica op de campus van de UN University for Peace gerealiseerd.

Ruud Lubbers spande zich in voor participatie van burgers en maatschappelijke organisaties bij beleid en politiek, en voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in het bedrijfsleven. Geen actor kan het alleen, zo sprak hij over de noodzaak voor samenwerking onder het motto van ‘complementary governance’. Ook introduceerde Ruud Lubbers de gedachte dat duurzaamheid niet alleen op de bekende 3 pijlers is gebaseerd (People, Planet en Prosperity), maar ook op Pneuma (Spirit). Deze vierde pijler zorgt voor de fundamentele samenhang, als de ademhaling voor alles wat leeft.

Voor de tomeloze inzet van Ruud Lubbers door de jaren heen, zijn visionaire leiderschap en grote betrokkenheid bij anderen, hebben we onze dank betuigd aan het slot van de viering van 15 jaar Earth Charter in 2015. We verrasten hem met deze compilatie van beelden, begeleid door het lied Gracias a la Vida van Mercedes Sosa. Mercedes Sosa maakte net als Ruud deel uit van de Earth Charter Commission.

Lees hier het eerbetoon aan Ruud Lubbers geschreven door Mirian Vilela, directeur Earth Charter International, op de internationale website.

Lees hier een kort overzicht van de ontstaansgeschiedenis van het Earth Charter.

Bekijk hier de speciale pagina op de Earth Charter Vrienden website over Ruud Lubbers, met verwijzingen naar publicaties en artikelen.

8 Reacties

 1. jan-willem van den braak
  februari 15, 2018

  Van ganser harte sluit ik me aan bij de woorden van Alide.
  Zijn enorme inzet voor ons land ervaarde ik al vanuit het VNO in de jaren dat hij premier was. Ruud Lubbers. Een bijzonder man met hart voor de zaken, waarmee hij zovele jaren zo intensief bezig was, waaronder het Handvest van de Aarde.
  De Stichting SBI, waarvan ik voorzitter mag zijn, beschouwt het als een eer dat op ons landgoed Zonheuvel sinds 2015 de jaarlijkse viering van het Handvest plaatsvindt. In zijn geest zullen wij als SBI ook voortgaan op de weg naar een sociaal en ecologisch duurzame samenleving.

  Reply
 2. Herman Mulder
  februari 15, 2018

  Beste Ruud: jij was en blijft mijn inspiratie: een unieke combinatie van maatschappelijke verantwoorde zakelijkheid , inclusief leiderschap, grote wijsheid met bescheidenheid, met een zeldzaam groot inlevingsvermogen voor anderen, en bovenal een goed en fijn mens. Het was een voorrecht voor mij en vele anderen om met jou te hebben mogen samenwerken. De geschiedschrijving van de laatste 50 jaar en jouw rol daarin, zowel in de politiek als daarna diep in onze samenleving (inclusief met ons), zal jou alleen maar groter maken!! Dank je, Ruud: in jouw geest gaan wij door.
  Herman

  Reply
 3. Bart Kuil
  februari 15, 2018

  In de commentaren van de afgelopen dagen wordt de rol van Ruud Lubbers als jongste en langstzittende premier geroemd. Zijn overstap vanuit het bedrijfsleven naar de politiek was even bijzonder als succesvol. Hij wist Nederland in drie achtereenvolgende kabinetten vanuit diepe crisis naar hoogconjunctuur te leiden. Onderbelicht blijft echter zijn belangrijke rol bij de totstandkoming en verspreiding van het Earth Charter. Toen was Nederland ziek, nu misschien wel de wereld. Over enkele jaren zal blijken dat de leidende rol van Ruud Lubbers bij de tostandkoming van een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld minstens even belangrijk is geweest als zijn leidende rol voor Nedeland.

  Reply
 4. Arjen
  februari 15, 2018

  ‪Ruud Lubbers- ik heb hem nooit mogen ontmoeten helaas – was voor mij, in mijn jeugd, een CDA-man die als premier bijna Thatcheriaans ingreep maar dan menselijker. En eenmaal premier af, zich om het welbevinden van de aarde ging bekommeren, daar waar andere ex-premiers vaak voor het grote geld gingen.

  Reply
 5. Lavinia Warnars
  februari 16, 2018

  Beste Ruud Lubbers,

  Ik heb u maar even leren kennen. Bij u thuis. Ik zal het nooit vergeten: ik had diep respect voor uw inzichten, kennis, kunde en doorzettingsvermogen, ook op nog late leeftijd. Dat het u goed moge gaan daarboven. Wij zullen de kar van Earth Charter verder trekken, ter ere van u.

  Groeten,

  Lavinia

  Reply
 6. Lynn Zebeda
  februari 18, 2018

  Vervuld van grote dankbaarheid, bewondering en verdriet neem ik afscheid van Ruud Lubbers.

  Mijn gedachten zijn vol bijzondere en lichte herinneringen. Van Rotterdam, tot Overijssel, tot Costa Rica – waar we samen bij Earth Charter International waren (samen met o.a. zijn geweldige Ria, Ama, Alide en Ignaz) en vele andere momenten.

  Wat een eer om Ruud te mogen leren kennen en zó veel van hem te mogen leren. Zijn tomeloze energie en inzet voor het grotere geheel, zijn warme en belangstellende houding, zijn unieke ervaring op het wereldtoneel. Hij was zeer gul met zijn uitgestrekte wijsheid en kennis.

  We zullen hem ontzettend missen. Ik wens zijn naasten heel erg veel sterkte toe met dit onmetelijke verlies.

  Alle liefde,
  Lynn

  Reply
 7. Teresa Fogelberg
  februari 19, 2018

  Today all of us at GRI pay homage to Ruud Lubbers, former Prime Minister of the Netherlands and UN High Commissioner of Refugees, who passed away at the age of 78.
  We honor Ruud Lubbers as the builder of a great legacy in the field of sustainability, and to cherish him for who he was as a person.

  Ruud Lubbers told us at many occasions how he had discovered sustainability as the holy grail, when he led the Netherlands’ delegation to the Earth Summit Rio in 1992, at that time as Prime Minister. Rio turned into a lifelong friendship with Maurice Strong and Mikhail Gorbachev, as well leading to the creation of the Earth Charter, of which Ruud Lubbers was the passionate co-leader for the remainder of his life.

  He practiced what he preached. He was one of the first to drive an electric car, and he devoted most of his time to the global good through organizations like Earth Charter, GRI and the World Connectors. He strongly believed in GRI as a transformational force. He always used to promote the perfect fit between the Earth Charter and GRI. “Where the Earth Charter provides a moral charter for individual people and organizations on how to behave and relate, to protect mother nature for ourselves and the generations after us, GRI provides the standard to measure the performance of the Earth Charter norms” he said on many occasions. In 2010 we established an MoU between the two organizations.
  GRI was always there at the big Earth Charter events, and Ruud Lubbers spoke at four of GRI’s Global Conferences: in 2006, 2008, 2010 and 2013.

  But Ruud Lubbers was more than a public figure. He was a fellow traveler. He had an endless patience to listen and to advise all of us who were busy creating new movements and institutions.
  People sometimes refer to him as a distant, aloof person. To me he was a super engaged, passionate, warm and patient friend and sparring partner. When I worked as Director of Climate Change, he used to regularly pop in to my office for a cup of coffee and brainstorm on the international climate negotiations. And I spent endless conversations with him about the future strategy of GRI. He pulled me through difficult moments of this young organization, always helping me look beyond the horizon.

  May he rest in peace.

  Reply
 8. Ama
  februari 19, 2018

  Just as a great tree can outlive us all, so too will Ruud Lubbers legacy. It is strange and sad to suddenly speak of him in the past tense. He has always been an important presence in our lives. He had an immense ability to empathize and to move smoothly between the personal and the global.
  In 2015, the 15 year celebration of the Earth Charter coincided with my daughters 3rd birthday. Ruud Lubbers planted a tree with her. A wonderful symbol of the importance of intergenerational collaboration and how small deeds can have a large and long lasting positive impact.
  He was a visionary leader who always reminded us to remain vigilant of cynicism. He always reminded us of the joyful celebration of life, even in the face of adversity and the struggle for justice and peace. I saw these as interesting challenges that have inspired many of us in various aspects of our lives.
  Ruud Lubbers will be missed but he will not be forgotten. He has worked tirelessly to put the spirit into the global transition to sustainability. Now he himself has transitioned.
  We will continue with the work. We wish his loved ones strength during this time of mourning. May he rest in perfect peace.

  Reply

Reageer