Nederland heeft verbinding nodig. Tussen generaties, thema’s en experts. Daarom organiseren de Worldconnectors in samenwerking met Earth Charter Nederland een serie van online bijeenkomsten waarin steeds enkele SDGs centraal staan. Gekeken wordt naar veranderende partnerschappen en de relatie wordt gelegd naar de nieuwe werkelijkheid. Wat verandert er door de Corona-crisis, waar liggen bedreigingen en waar liggen kansen voor het behalen van de SDGs?

Belangrijk doel is verbinden van de twee netwerken (onderling en met elkaar) en opdoen en ophalen van perspectieven voor een (eigen) visie op de toekomst. De visie is verankerd in de waarden en principes zoals bijeengebracht in het Earth Charter. De bijeenkomsten worden vooraf gegaan door een korte online enquête om de temperatuur te meten

Iedere bijeenkomst gaat van start met korte prikkelende bijdragen  van 2 of 3 speciale bijdragers. Zij zullen ingaan op de specifieke SDGs die centraal staan en een doorkijk geven vanuit de huidige situatie de toekomst in.

Een impressie en conclusies uit de bijeenkomsten worden doorgegeven aan de volgende (estafette-effect). Waar relevant wordt verbinding gelegd met de Global Goals Accelerator bijeenkomst van 4 jaar geleden.

Verslagen en presentaties van inleiders én luisteraars zijn te vinden op de Worldconnectors website en de rubriek ‘blogs‘ op deze website.