ECV_illustraties-featured_principe4-morgen1

Principe IV van het Earth Charter luidt als volgt:

4. Stel de rijke schatten en de schoonheid van de Aarde veilig voor de huidige en toekomstige generaties.
a. Erken dat de handelingsvrijheid van iedere generatie wordt beperkt door de behoeften van toekomstige generaties.
b. Draag waarden, tradities en instituten die het langdurige floreren van de menselijke en ecologische gemeenschappen op Aarde ondersteunen, over aan toekomstige generaties.

.