Nieuws

Krachtenbundeling in Nederland voor de SDGs / Global Goals

Earth Charter Nederland maakt deel uit van het initiatief voor een Nederlandstalige website voor de Global Goals. Deze doelen zijn in september 2015 door de Verenigde Naties aangenomen als de Sustainable Development Goals (SDGs). Ze werden direct na het akkoord omgedoopt tot Global Goals.

De 17 Global Goals zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, met als belangrijk verschil dat de Global Goals breder, duurzamer én universeel zijn; iedereen heeft een rol te spelen in het realiseren ervan. Ook Nederland zal zowel binnen haar eigen landsgrenzen als in haar buitenlandbeleid moeten laten zien op welke manier de doelen worden nagestreefd. De Global Goals zullen in 2030 gerealiseerd moeten zijn.

Het Earth Charter initiatief is de afgelopen jaren wereldwijd betrokken geweest bij de dialoog en consultaties over de Global Goals. Het Earth Charter wordt daarbij beschouwd als ethisch fundament én als brede beweging voor het bewerkstelligen van de transformatie naar een duurzame wereld.

Daarbij richt het Earth Charter zich vooral op onderwijs en bewustwording (verandering van ‘geest en hart’). Vanuit een vroeg besef van onderlinge verbondenheid en verantwoordelijkheid voor elkaar, de Aarde en de grotere leefgemeenschap, zal de omslag naar een duurzame wereld ook van binnenuit en van jongs af aan tot stand komen. Ook in de toekomst zal het Earth Charter initiatief actief bijdragen aan de Global Goals.

In voorjaar 2016 is Earth Charter Nederland in samenwerking met de Duurzaamheidsdialoog en andere netwerken en ondernemingn met een nieuw initiatief gekomen: de Global Goals Accelerator.