Ellen van Reesch

Zelfstandig adviseur op het gebied van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDGs) en (lokaal) bestuur en omgevingsbeleid voor duurzame ontwikkeling; focus op een waardevolle en inclusieve leefomgeving, versterking van natuur en landschap en duurzame landbouw.

Mede-initiatiefnemer en auteur van het eerste SDG Spotlight Rapport Nederland, gelanceerd op 1 maart 2021. Het rapport “De vrijblijvendheid voorbij” gaat over de Nederlandse inzet voor SDG 10, Verminderde Ongelijkheden en SDG 15, Leven op het land.

 

Meindert Brouwer

Schrijver en uitgever

In de Preambule van het Earth Charter staat: ‘(…) Om vooruit te gaan, dienen wij te erkennen dat wij temidden van een schitterende verscheidenheid aan culturen en levensvormen één menselijke familie vormen en één Aardse gemeenschap met een gemeenschappelijke bestemming. Wij moeten ons verenigen om een duurzame mondiale samenleving te realiseren, gebaseerd op respect voor de natuur, universele mensenrechten, economische rechtvaardigheid en een cultuur van vrede. Daartoe is het een vereiste dat wij, de volkeren van de Aarde, onze verantwoordelijkheid jegens elkaar, jegens de grotere levensgemeenschap en jegens de toekomstige generaties openlijk uitspreken.’

Deze zinnen zijn mij uit het hart gegrepen. Het is fijn om deel uit te maken van een groep gelijkgestemde mensen die zich daar ook door laten inspireren.

Het is geweldig om te beseffen dat overal in de wereld, in alle landen, elke dag van het jaar mensen zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid en voor behoud en herstel van de natuur. We zijn met velen en dat te weten geeft hoop, moed en energie.

Er is zoveel moois. Tussen mensen. In de natuur.

Zelf richt ik mij op het verder brengen van kansen en oplossingen voor behoud en herstel van natuur. Als onafhankelijk schrijver en uitgever maak ik daar internationale boeken over.

Het is goed te weten dat in het economisch establishment het besef groeit dat financieel kapitaal is gebaseerd op natuurlijk kapitaal en dat behoud en herstel van natuur de basis vormen voor welzijn. Sociale rechtvaardigheid en gelijkheid in verdeling van inkomen en kansen zijn voor behoud en herstel van natuur van groot belang.

Maaike Adema

Respect en zorg voor alle levensvormen. Dit is het Earth Charter principe waar ik op aan ga, mijn drijfveer. Ieder van ons heeft recht op zijn plek op deze aarde en het is aan ons allemaal om elkaar daarin te respecteren, ongeacht je opleidingsniveau of achtergrond. Maar het gaat ook verder dan alleen de mens. Ook dieren en planten verdienen respect en zorg, net als dat zij ook voor ons zorgen. Laten we niet kijken naar hoe we elkaar kunnen gebruiken om zelf verder te komen, maar hoe we elkaar kunnen helpen om samen verder te komen.

Vriend sinds 2021

Vakgebied: Communicatie multimedia design

Interesses: Psychologie, ontwerpen, creatief onderzoeken, dieren, bemiddelen tussen partijen

Beschrijving: Maaike Adema maakt deel uit van het team van Earth Charter Nederland, als stagiaire. In het kader van haar eindopdracht voor Avans Hogeschool, onderzoekt zij mogelijkheden voor Earth Charter Vrienden om meer met elkaar te verbinden en als Earth Charter Vrienden naar buiten te treden. Maaike neemt met het oog daarop deel aan de Earth Charter Vrienden werkgroep ‘Kracht van Verbinding’.

 

Projecten die mij inspireren:

  • Aarde op de Wereld erfgoedlijst – Project van Vriend Henry Mentink. Enorm inspirerend om te zien hoe zo’n ambitieus doel zo concreet wordt aangepakt. Er worden echte stappen gezet.
  • Hunger for Words – Project over een hond die met knoppen heeft geleerd om te praten. Dit onderzoek is spontaan ontstaan uit een fascinatie van een hondenbaasje. Zonder dat ze het doorhad ontdekte ze iets wat mogelijkheden biedt om mensen het karakter van dieren te laten zien.

 

 

Jan Pronk

De VN topconferentie over milieu en ontwikkeling in 1992 in Rio de Janeiro gold voor velen als een klaroenstoot. De Koude Oorlog was afgezworen. Voortaan zou in de hele wereld de bestrijding van de armoede gekoppeld aan de bescherming van het leefmilieu de hoogste prioriteit zijn. Ik mocht die conferentie bijwonen en raakte onder de indruk van het nieuwe elan, zowel bij politici als onder jongeren.

Overal werden nieuwe initiatieven ontwikkeld. Een daarvan was de opstelling van het Earth Charter, een baanbrekende en inspirerende tekst, waarin de principes werden vastgelegd die richting zouden geven aan ons handelen als burgers van de Aarde.

 

Ik was zijdelings bij het Earth Charter initiatief betrokken, eerst in mijn functies als minister voor Ontwikkelingssamenwerking en minister voor Milieu en later toen ik college mocht geven aan de University for Peace in Costa Rica, waar ook het kantoor van Earth Charter Internationaal is gevestigd. Ruud Lubbers was de drijvende kracht achter het Charter, internationaal zowel als in Nederland. Toen hij stierf heb ik het voorzitterschap van Earth Charter Nederland met volle overtuiging van hem overgenomen, niet alleen als een van zijn voormalige vrienden en strijdmakkers, maar ook als vriend van Earth Charter Nederland.

 

Sarah Welter

De mooiste herinneringen die ik uit mijn kindertijd heb, spelen zich af in de natuur. Duitse bergen waar ik samen met moeder paardreed, Zweedse bossen waar geen einde aan leek te komen: het was mijn speeltuin. Ik bedacht hoe je van hout een speer kon maken en sprong als eerste het ijskoude meer in. Ik stond niet stil bij de eventuele gevaren, omdat het vertrouwd voelde. Een plek zonder oordeel om tot rust te komen; dat betekende natuur voor mij en vele andere kinderen. 

En nu ben ik 18. Ik zie hoe de weilanden waarop ik ooit voetbalde, volgebouwd worden met huizen. Ik zie beelden van dieren wiens huis hen wordt ontnomen en planten die hun kleur verliezen. Het doet me pijn, omdat we deze beelden hadden kunnen voorkomen. Omdat we het verlies van onze aarde nog steeds kunnen voorkomen; maar het wel lijkt alsof we allemaal stilstaan. Gelukkig is dat niet het geval.

Ik zie dat steeds meer mensen verantwoordelijkheid nemen voor de bescherming van onze aarde. Ik draag daar graag aan bij. Voor mijn tussenjaar heb ik dan ook twee doelen: Andere jongeren en volwassenen inspireren om zich in te zetten voor de aarde.  En de stem van jongeren vertegenwoordigen.

Doordeweeks verdiep ik me in klimaatverandering en milieuvervuiling. Deze kennis pas ik toe in mijn werk voor duurzame non-profit organisaties.

De reden dat ik op deze manier mijn tussenjaar wil besteden, is dat ik niet langer meer kan stilzitten en toekijken. Ik vind dat iedereen verantwoordelijk is voor onze aarde. De manier waarop we ons dagelijkse bestaan in de 20e en 21e eeuw hebben vormgegeven, mist overduidelijk een stukje verbinding met de natuur. Het lijkt alsof de natuur een luxe is geworden, waarvan we alleen in het weekend en de vakantie mogen genieten. En omdat dat stukje verbinding steeds kleiner lijkt te worden, vergeten we soms dat we de natuur nodig hebben én de natuur ons.

Juist daarom is het zo belangrijk dat wij duurzamer gaan leven en produceren. De switch naar duurzaam leven en produceren, kunnen we leuk en ‘profitable’ maken. En met die instelling hoop ik andere duurzame activisten en ondernemers te ondersteunen via het Earth Charter netwerk.