Herinneringsboek aan Ruud Lubbers, Man van het Handvest van de Aarde

Voorwoord

Op 14 februari 2018 overleed Ruud Lubbers op 78 jarige leeftijd. Ruud Lubbers was minister van Economische Zaken (1973-1977), fractieleider van het CDA in de Tweede Kamer (1977-1982) en premier van drie kabinetten in de periode 1982-1994. Na zijn premierschap richtte hij zich meer dan ooit op de grote wereldvraagstukken, in het bijzonder de gevolgen van ons aller handelen voor Aarde en mens. Hij was hoogleraar globalisering aan de Universiteit van Tilburg (1996-2000) en VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (2001-2005). Concepten als maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en het beginsel dat ‘ieder mens telt’ waren hem op het lijf geschreven.

Ruud Lubbers stond ook aan de voet van het mondiale Earth Charter-initiatief en droeg de waarden en principes voor ecologische integriteit, rechtvaardigheid, vrede en geweldloosheid uit in Nederland en daarbuiten. Zo ook als eerste voorzitter van de Worldconnectors en oprichter van de Earth Charter Vrienden, een netwerk met een grote verscheidenheid in achtergronden en leeftijd. Hij sprak vaak over zichzelf als ‘Man van het Handvest van de Aarde’.

Een bijzonder mens is heengegaan. We mogen dankbaar zijn voor zijn onvermoeibare inzet, tot hij niet meer kon. Vrienden van het Earth Charter brengen een eerbetoon aan Ruud Lubbers met dit boeket vol herinneringen aan hem. Tevens komt Ruud Lubbers zelf aan het woord in een artikel uit 2012, over het Handvest van de Aarde als inspiratie voor mondiaal bestuur.

Het eerste exemplaar is op 5 juli 2018 aangeboden aan de familie van Ruud bij de viering van de 18e verjaardag van het Earth Charter op het SBI-landgoed Zonheuvel in Doorn. De plek waar hij drie jaar eerder de Earth Charter boom plantte. Een suikeresdoorn die ons hopelijk nog tot ver in de toekomst zal herinneren aan de tomeloze en betrokken inzet van Ruud Lubbers voor een betere wereld. Een symbool van onze verbondenheid met de Aarde en met elkaar.

Alide Roerink (coördinator Earth Charter Vrienden, bestuurder Earth Charter International Council en Worldconnector)

Jan-Willem van den Braak (voorzitter Stichting SBI, lid van Earth Charter Vrienden en Worldconnector)

Aan te vragen:

Tegen betaling van verzendkosten kan het boek worden aangevraagd: [email protected]

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail