Sinds de lancering in 2000 is het Earth Charter in Nederland voor velen een leidraad en inspiratiebron gebleken in beleid én dagelijkse praktijk. Met als doel het Earth Charter in Nederland tot leven te brengen en meer bekendheid te geven is Earth Charter Nederland actief, aanvankelijk als programma binnen NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling). Van 2013 tot augustus 2019 was Earth Charter Nederland bij de Iona Stichting ondergebracht en sinds augustus 2019 heeft het een stevige juridische en bestuurlijke basis gekregen in de vorm van de Stichting SBI-Earth Charter Nederland.

Jan Pronk is voorzitter van het bestuur van Stichting SBI-Earth Charter Nederland. Andere bestuursleden zijn: Jan-Willem van den Braak, Ignaz Anderson, Bart Kuil, Annick de Witt en Sandra van Beest.

Het team van Earth Charter Nederland wordt gevormd door Alide Roerink, Wim Oolbekkink en Sherlien Sanches.

Earth Charter Nederland is als ‘Affiliate’ onderdeel van Earth Charter International. In Nederland werken we samen met andere Earth Charter Affiliates InnerSense en UPEACE The Hague. Een belangrijke partner is de Iona Stichting, waar het Handvest van de Aarde Fonds nog altijd is ondergebracht.

De Stichting SBI-Earth Charter Nederland is gevestigd op Landgoed Zonheuvel in Doorn. Doelstelling is het Earth Charter onder de aandacht te brengen van belangrijke actoren en activiteiten te realiseren waarin het Earth Charter van betekenis is en van waaruit nieuwe verbindingen tot stand komen. Dit gebeurt via verschillende wegen:

ECIA_logo

Het Handvest van de Aarde Fonds is tot stand gekomen in 2013 op initiatief van Alide Roerink (coördinator van Earth Charter Nederland en lid van de Earth Charter International Council), in samenwerking met wijlen Ruud Lubbers (oud-premier en Earth Charter Commissioner), Lynn Zebeda (Dr. Monk en Young Worldconnector) en Ignaz Anderson (directeur Iona Stichting). 

Voor het samenwerkingsproject Lab voor Toekomstige Generaties zijn Earth Charter Vrienden Jan van de Venis, Tineke Lambooy, Lynn Zebeda, Miranda Willems, Eva Helmond, Marga Boneschansker en Alide Roerink actief, samen met Worldconnector Jannet Vaessen.

Voor het samenwerkingsproject Global Goals Accelerator is Earth Charter Vriend Veronique Swinkels actief.

Andere initiatieven waaraan Earth Charter Nederland verbonden is, zijn: The Big Clean Up Experiment het Earth Trusteeship Platform en De Aarde Delen

Contact: Nederland@EarthCharter.org

.