Sinds de lancering in 2000 is het Earth Charter in Nederland voor velen een leidraad en inspiratiebron gebleken in beleid én dagelijkse praktijk. Met als doel het Earth Charter in Nederland tot leven te brengen en meer bekendheid te geven zijn de volgende Earth Charter Affiliates in Nederland actief: Inner Sense, UPEACE Centre The Hague en Earth Charter Vrienden. Samen met het Earth Charter Youth Network Nederland en Earth Charter Commissioners Awraham Soetendorp dragen zij het netwerk van Earth Charter Nederland.

De juridische en financiële basis voor Earth Charter Nederland en Earth Charter Vrienden is het Earth Charter Fonds. Het fonds, ondergebracht bij de Iona Stichting, maakt het mogelijk doelen en activiteiten te realiseren waarin het Earth Charter centraal staat of nieuwe verbindingen tot stand komen. Dit gebeurt via verschillende wegen:

ECIA_logo

 

 

Het Earth Charter Fonds is tot stand gekomen op initiatief van Alide Roerink, actief lid van de Earth Charter International Council. Dit gebeurde eind 2012 in nauwe samenspraak met wijlen Ruud Lubbers, oud-premier en Earth Charter Commissioner, Lynn Zebeda, Dr. Monk en Young Worldconnector en Ignaz Anderson, directeur Iona Stichting. 

Het Earth Charter team wordt gevormd door Alide Roerink, Ignaz Anderson en Sherlien Sanches. Voor het samenwerkingsproject Global Goals Accelerator zijn onder anderen Earth Charter Vrienden Veronique Swinkels en Giuseppe van der Helm actief.

Contact: Alide Roerink [alideroerink]@[earthcharter].[org]

Herengracht 276, 1016 BX Amsterdam

.