SDG Spotlight Rapport NL

Met een Spotlight rapport wakkeren we meer, ambitieuzere en coherente acties op de SDG’s aan, waarmee we het bereiken van de agenda in Nederland en daarbuiten dichterbij brengen. We geven een beeld van de stand van zaken én markeren de pijnpunten als het gaat om de Nederlandse inzet op de SDG’s. Daar voegen we constructieve aanbevelingen aan toe, primair gericht op de rol van de Nederlandse overheid. Voor de eerste SDG Spotlight rapportage over 2020 doken we in SDG 10: Verminderde Ongelijkheden en SDG 15: Leven op het land. De rapportage ‘De Vrijblijvenheid Voorbij’ is op 1 maart 2021 gelanceerd en is hier te lezen.

Het initiatief voor een Spotlight Rapport Nederland is voortgekomen uit Global Goals Accelerator (GGA), een samenwerkingsverband van Earth Charter Nederland, Duurzaamheids Dialoog en andere netwerken, opgezet in 2016 door Veronique Swinkels en Alide Roerink. Ellen van Reesch werkt sinds 2015 als onafhankelijk adviseur op het gebied van duurzame ontwikkeling en de SDGs, met een focus op het decentrale niveau. Tussen 1994 en 2015 werkte ze voor de rijksoverheid op het terrein van internationale samenwerking, handel en buitenlandse zaken. Tijdens het High Level Political Forum in 2017 in New York, waar Nederland zijn eerste voluntary review presenteerde, maakten Alide, Veronique, en Ellen kennis met de alternatieve SDG-rapportages van vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld. Inmiddels zijn zulke Spotlight rapportages uitgebracht in meerdere landen, bijvoorbeeld in Finland. Zij zetten de schijnwerper op factoren die in de ‘officiële’ SDG-rapportages van overheden veelal onderbelicht blijven.

Het idee werd geboren om deze traditie ook in Nederland op te pakken. Building Change, het maatschappelijk samenwerkingsverband van Partos, Woord en Daad en Foundation Max van der Stoel, sloot zich aan met onmisbare betrokkenheid en steun. Namens Building Change werd Rosa van Driel actief lid van het team. Building Change leverde samen met NCDO, Civic Engagement Alliance en WECF ook een financiële bijdrage. Ellen was penvoerder van het rapport in nauw overleg met het redactieteam.

Andere bijdragers die wij graag dank zeggen voor de prettige samenwerking zijn Wim Oolbekkink (Earth Charter Nederland en en SDG House Utrechtse Heuvelrug), Sanne van de Voort (WECF) en Kirsten de Mik en Annelou Snippe. Ook zijn we Jannet Vaessen (WOMEN Inc, Coördinator SDG 10 Alliantie) en Coenraad Krijger (IUCN, Coördinator SDG 15 Alliantie) voor hun inhoudelijke ondersteuning en betrokkenheid.