Essay wedstrijd klimaatoplossingen op natuur gebaseerd

Dick de Zeeuw Foundation organiseert essaywedstrijd voor studenten, in samenwerking met Earth Charter Nederland. 

WEGENS de CORANA-CRISIS IS DEADLINE WEDSTRIJD TOT NADER BERICHT UITGESTELD

(Oorspronkelijk bericht)

Lucratieve prijs voor denkbare oplossingen rond de klimaatcrisis

Met een prijs van 1500 euro in het vooruitzicht worden studenten vanuit de hele wereld uitgedaagd hun gedachten te delen in een essay of een video over mogelijke oplossingen, die recht doen aan mens en natuur voor de zich ontwikkelende klimaatcrisis,. De essaywedstrijd is een initiatief van de Dick de Zeeuw foundation in samenwerking met Earth Charter  Nederland.

Inmiddels doen zes opleidingsinstituten in Nederland mee aan de essaywedstrijd, waarbij inzendingen tot 1 mei 2020 mogelijk zijn. Deze worden door een deskundige jury beoordeeld op creativiteit en originaliteit, waarbij ook rekening wordt gehouden met de praktische uitvoerbaarheid. Daarnaast is belangrijk dat het essay of de video begrijpelijk is en deze een logische opbouw heeft. Ook voor andere universiteiten, zowel in Nederland als daarbuiten, is het mogelijk om deel te nemen aan de essaywedstrijd. Op donderdag 2 juli wordt tijdens de viering van 20 jaar Earth Charter Nederland op Landgoed Zonheuvel in Doorn de winnaar bekendgemaakt.

Nieuwe wind

Na diverse succesvolle lezingen en diverse activiteiten in de afgelopen jaren, rondt het bestuur van de Dick de Zeeuw foundation dit jaar haar activiteiten af. In haar bestaan heeft de stichting jongeren altijd aangespoord om in beweging te komen en hun stem te laten horen over onderwerpen rond duurzame ontwikkeling en milieu alsmede het belang van landbouw daarin. Dit is tevens de reden dat zij in samenwerking met Earth Charter Nederland een essaywedstrijd voor studenten heeft uitgeschreven.

Dick de Zeeuw

Dick de Zeeuw heeft zich altijd ingezet om mensen een stem te geven in de wereld. Hij deed dat als voorzitter van de International Dialogues Foundation en in zijn werk als adviseur voor de Wereldbank. Op latere leeftijd schreef hij een boek ‘Schrijven op marmer’ over zijn leven en over zijn ervaringen in Duitse concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Ik heb altijd met de sterke overtuiging geleefd dat het kwaad ingedamd moet worden door de samenleving zo in te richten dat mensen geholpen worden door het goede te kiezen in plaats van het kwade. Dat is iets waar je voortdurend aan moet werken, wat nooit af is, ” aldus de in 2009 overleden oud-politicus Dick de Zeeuw, voor wie de stichting in het leven is geroepen.

Achtergrondinformatie

Jury

De jury van de essaywedstrijd bestaat uit:

 • Dr. Jan Pronk, voormalig minister in 4 verschillende regeringen;
 • Dr. Hans Opschoor, lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap;
 • Ati de Zeeuw – Kroesbergen, Bestuurslid van de Dick de Zeeuw Foundation;
 • Alide Roerink, Earth Charter Foundation Nederland;
 • Annelies Pijnenburg, Sustainability Works;
 • Reinoud Post, Consultant Milieueffectrapportage in Ontwikkelingslanden.

Deelnemers

 • The United Nations University – Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT);
 • UN-Institute for Hydraulic Engineering (IHE, Delft);
 • Universiteit Twente, Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC);
 • Haagse Hogeschool;
 • Universiteit Van Amsterdam, Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika (CEDLA);
 • Wageningen University & Research (WUR).

Stichting

De Stichting Dick de Zeeuw Foundation is opgericht ter herinnering aan Dick de Zeeuw. Op 18 februari 2009 overleed Dick de Zeeuw op vijfentachtig jarige leeftijd. Hij heeft zich gedurende zijn leven ingezet voor Landbouw, Milieu en Politiek en gaf daar concreet uitvoering aan door het leiden van het Nederlands Landbouwkundig Onderzoek, het voorzitten van Milieu Effect Rapportage commissies, het voorzitterschap van de Katholieke Volks Partij en het lidmaatschap van de Eerste Kamer.

Tot het laatst was hij actief lid van twee onafhankelijke internationale adviesgroepen van de Wereldbank: Chad- Cameroon en Laos. Daarnaast was hij tot zijn overlijden voorzitter van de International Dialogues Foundation, gevestigd in Den Haag.

Uitgangspunt

Uitgangspunt voor de werkzaamheden van de Stichting zijn de woorden van Dick de Zeeuw over politiek activisme, zoals verwoord in zijn boek Schrijven op Marmer (2007):

Doel van de stichting

Het stimuleren van het gedachtegoed betreffende het belang van de landbouw voor een duurzame samenleving en de aandacht bevorderen voor vraagstukken in relatie tot ontwikkeling en milieu zijn de hoofddoelen van de stichting.

Contact

E-mail                :             [email protected]

Website            :             https://www.dickdezeeuw.nl

https://earthcharter.nl/

Persinformatie

Voor de essaywedstrijd zijn wij op zoek naar een mediapartner die interesse heeft om het winnende essay te plaatsen, graag komen wij hiervoor in contact met u. Indien u meer informatie, beeldmateriaal of een interviewaanvraag wenst, kunt u contact opnemen met Jan-Hendrik van Dalen via [email protected] of telefonisch via 0611333403.