Dialoog op Dinsdag: SDGs Beyond Corona

Nederland heeft verbinding nodig. Tussen generaties, thema’s en experts. Daarom organiseerden de Worldconnectors in samenwerking met Earth Charter Nederland een serie van online bijeenkomsten waarin steeds enkele SDGs centraal stonden. De serie was succesvol en zal begin 2021 een vervolg krijgen.

In de afgesloten serie dialogen hebben we gekeken naar veranderende partnerschappen en is de relatie gelegd naar de nieuwe werkelijkheid. Wat verandert er door de Corona-crisis, waar liggen bedreigingen en waar liggen kansen voor het behalen van de SDGs?

Belangrijk doel was verbinden van de twee netwerken (onderling en met elkaar) en opdoen en ophalen van perspectieven voor een (eigen) visie op de toekomst. De visie is verankerd in de waarden en principes zoals bijeengebracht in het Earth Charter.

Iedere bijeenkomst is van start gegaan met korte prikkelende bijdragen van 2 of 3 speciale bijdragers. Zij brachten hun visie op de specifieke SDGs die centraal stonden en gaven een doorkijk geven vanuit de huidige situatie de toekomst in.

Een impressie en conclusies uit de bijeenkomsten werden steeds doorgegeven aan de volgende (estafette-effect). Verslagen en presentaties van inleiders én luisteraars zijn te vinden op de Worldconnectors website en de ‘nieuwsblogs‘ op deze website.