Dialogen op Dinsdag voor een Duurzaam Regeerakkoord

In vervolg op de eerdere serie dialogen op Dinsdag over de SDGs Beyond Corona, is onze samenwerking met de Worldconnectors voortgezet in de vorm van de organisatie van een korte serie dialogen over actuele thema’s in het licht van de landelijke verkiezingen. Dit keer met als doel met concrete suggesties te komen voor een duurzaam Regeerakkoord.

De dialogen op dinsdag waren een inspiratiebron, evenals het Earth Charter zelf, voor het Manifest Duurzaam Regeerakkoord, waarbij onze stichting zich als ondertekenaar heeft aangesloten.

Drie actuele thema’s die aandacht verdienen in de aanloop naar de landelijke verkiezingen op 17 maart 2021 zijn online besproken. Daarvoor is een bijzondere aanpak ontwikkeld, namelijk met inzet van een ‘aanklager’, ‘verkenners’, een ‘verbinder’ én break out sessies waarin Earth Charter Vrienden en Worldconnectors met ideeën zijn gekomen over dilemma’s, tegenstrijdige belangen en moedige gesprekken die tot stand gebracht zouden moeten worden om tot verbindende en toekomstgerichte oplossingen te komen.

Lees hier het verslag van de dialoog gehouden op 9 februari 2021 over Klimaatrechtvaardigheid en Betaalbaarheid van de Energietransitie.

Lees hier het verslag van de dialoog gehouden op 23 februari 2021 over Landgebruik en Biodiversiteit.

Het verslag van de dialoog gehouden op 9 maart 2021 over Migratie en Vluchtelingen volgt.

In een Roundtable op 23 maart 2021 zullen we gezamenlijk als Earth Charter Vrienden en Worldconnectors op de verkiezingen terugkijken. Een goed moment om als resultaat van de dialogen te komen met een open brief of artikel voor een nieuw regeerakkoord en met plannen om de moedige gesprekken te organiseren.