Brief aan Kamerleden & Verbind een Politicus

Brief

Namens de samenwerkende netwerken van Worldconnectors, Lab Toekomstige Generaties en Earth Charter Nederland stuurden we 7 juni 2021 een brief aan alle leden van de Tweede Kamer, met een oproep ieders invloed te gebruiken om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) centraal te stellen in het nieuwe regeerakkoord.

Nederland heeft samen met de andere landen voor Agenda 2030 getekend, waarvan de 17 SDGs onderdeel zijn, nu alweer bijna zes jaar geleden. We hebben nog tot 2030 om deze doelen te behalen. De SDGs gelden niet alleen voor de wereld als geheel, maar ook voor afzonderlijke landen, inclusief Nederland. Zij vormen een uitstekend kompas en een adequate meetlat, waar de gehele samenleving
wel bij vaart.

Lees hier de volledige brief.

Als bijlagen bij de brief gingen de volgende bijlagen mee over de SDGs en ondertekenaars:

Verbind een politicus

In de brief hebben we Kamerleden aangeboden contact met hen te houden met het oog op een duurzaam regeerakkoord. In ons midden bevinden zich immers ervaren deskundigen en jonge, geëngageerde professionals op tal van terreinen, die hun kennis, inzichten en relevante contacten graag met Kamerleden delen. Onder de voorlopige titel  ‘Verbind een Politicus’ werken we aan een plan om in de komende regeerperiode waardevolle relaties met politici op te bouwen om te komen tot een duurzame uitvoering van het nieuwe regeerakkoord.

We zullen ons bij het opbouwen van de contacten met politici mede baseren op het SDG Spotlight Rapport over SDG 10 en 15 en de thema’s die we hebben uitgediept in de serie dialogen ‘SDGs Beyond Corona’ en ‘Duurzaam Doorpakken’, w.o. Migratie en Vluchtelingen, Klimaatrechtvaardigheid, Landgebruik en Biodiversiteit.