Global Goals / SDGs: Lancering 1e Earth Report

Earth Report Gender Equality and Empowerment of Women and Girls

Tijdens de UN Comission on the Status of Women in maart 2016 in New York is de eerste concept van het Earth Report uitgebracht en voor dialoog aangeboden door Earth Charter Internationaal en het Centre for Environmental Education (CEE). In het Earth Report wordt de actuele situatie op Aarde belicht vanuit het holistische perspectief van het Earth Charter, met een focus op Global Goal 5: Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen  en meisjes. Het Earth Report analyseert ervaringen van mensen wereldwijd over de vraag hoe gender van invloed is op je leven. En over de vraag hoe gendergelijkheid te bereiken. De consultatie voor het Earth Report over Gendergelijkheid en Empowerment van Vrouwen en Meisjes wordt vervolgd, je kan je bijdrage leveren door enkele vragen te beantwoorden. Zie ook GlobalGoalsNL.