Earth Charter Vrienden Bijeenkomst ‘De Kracht van Verbinding’

Earth Charter Vrienden ontmoeten elkaar ten minste twee keer per jaar. In het jaar 2020 waarin we 20 jaar Earth Charter vierden, waren de ontmoetingen veelvuldiger en vooral online als gevolg van de corona pandemie. Op 26 november 2020 kwamen 30 Vrienden bijeen via Zoom rond het thema ‘De Kracht van Verbinding’, onder voorzitterschap van Jan Pronk.

Welkom nieuwe Earth Charter Vrienden

De bijeenkomst ging van start met een warm welkom aan nieuwe Vrienden: Frans Versteeg, Dick de Groot, Rense Bos, Meindert Brouwer en Sarah Welter. Zij stelden zich kort voor.

Wat vraagt ‘corona’ van de generaties?

De openingsvraag die als inspiratie diende voor onderlinge verbindingen tussen de geneaties luidde: Wat vraagt deze tijd waarin we geconfronteerd worden met de corona pandemie van de solidariteit tussen de generaties? Awraham Soetendorp beantwoordde deze vraag op zijn eigen inspirerende wijze, en overhandigde een adelaarsveer aan Heleen in de ‘Feather Ceremony‘. Hij deelde daarbij zijn levensles over het meenemen van de belangen van toekomstige generaties en hoe dit onderdeel is van het Earth Charter. Heleen nam de veer in ontvangst en reageerde door haar droom voor de toekomst te delen. Alle Vrienden volgden hun voorbeeld met een korte 1 op 1 ontmoeting.

Lancering nieuwe website

In lijn met de nieuwe communicatiestrategie van Earth Charter Internationaal is er de voorgaande periode hard gewerkt aan de vormgeving van een vernieuwde website. De website is met trots door het team en bestuur gelanceerd tijdens de bijeenkomst. Mede dankzij de inzet van bestuurslid Annick de Witt heeft de website als functie gekregen als platform voor het bevorderen van onderlinge verbindingen, visies en het aankondigen van activiteiten van de Vrienden (een functie van de website die de Vrienden zelf kunnen invullen), waarbij ook een breder publiek bereikt en betrokken kan worden.

De Vrienden als Earth Charter ambassadeurs

Hoe krachtig de verbinding als Earth Charter Vrienden kan zijn werd bepleit door Heleen de Mooij-Lubbers, ook al in haar voorbereidende brief en met een mooie presentatie die begon met een filmopname van Ruud Lubbers die tijdens Lowlands University 5.000 jongeren toesprak over het Handvest van de Aarde. Een werkgroep van Vrienden gaat zich onder leiding van Heleen buigen over de wijze waarop Vrienden zich versterkt kunnen presenteren met het Earth Charter en gezamenlijk meer impact genereren.

Eén van de Vrienden centraal: Maayke Damen

Tenslotte presenteerde Maayke Damen Excess Materials Exchange, een vernieuwend online platform waarop bedrijven elkaar vinden die materialen aanbieden die voor hen geen waarde meer hebben, maar voor andere bedrijven juist van waarde zijn. Enkele Vrienden reageerden in de vorm van kritische reflecties, onder wie Frank van Beuningen en Bart Kuil. Het werd een levendige en intensieve sessie, n.a.v. de vraag van Maayke hoe zij EME als start up organisatie kan financieren. Voor de materialen blijkt belangstelling, maar niet voor de geleverde diensten van EME. Na afloop formuleerde Maayke haar ’take aways’ als volgt:

“Erg mooi om te zien hoe mensen op afstand toch verbonden blijven ook in tijden van een pandemie. Mooi dat de Vriendengroep verbindt op waardes en dat uitdraagt in hun werk. Met mijn initiatief zou ik kunnen aanhaken bij het Lab Toekomstige Generaties met Jan van de Venis als Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties.

Ook positief dat de Worldconnectors mijn ‘kwestie’ als onderwerp van een Case Clinic willen gebruiken. Met EME kunnen we wellicht, zoals werd geadviseerd “consultancy on a subscription” basis gaan verkopen voor de periode tussen start up and scale up.”

Na bijna twee uur intensief luisteren en bijdragen namen we afscheid van elkaar met de vurige wens dat de volgende bijeenkomst live gevierd kan worden.