Verslag 4 juli Earth Charter Day 2019

Verslag 4 juli Earth Charter Day 2019

De viering van Earth Charter Day 2019 heeft in Nederland plaatsgevonden op 4 juli op Landgoed Zonheuvel in Doorn. De organisatie was in handen van het Earth Charter team, waarbij nauw is samengewerkt met een aantal partners onder wie SBI en Campus Landgoed Zonheuvel.  

Earth Charter Day stond mede in het teken van het samenwerkingstraject The Big Clean Up Experiment, zie onderaan het verslag meer informatie en deze link voor het volgende evenement op 4 en 5 oktober 2019. 

EARTH CHARTER DAY 2019 

Bij de opening is door Earth Charter Nederland teamleden Alide Roerink, Sherlien Sanches en Wim Oolbekkink het hoopvolle nieuws gedeeld dat Earth Charter Nederland een nieuwe organisatievorm krijgt en de toekomst zal ingaan als Stichting SBI-Earth Charter Nederland. Aanwezige bestuursleden Bart Kuil, Heleen de Mooij-Lubbers, Sandra van Beest en Annick de Witt stelden zich kort voor. (Meer informatie is te vinden onder ‘wie zijn wij‘.) 

Een belangrijk programma-onderdeel, ingeleid door Eva Helmond, was het prikkelende experiment van het Lab voor Toekomstige Generaties. We zijn op reis gegaan over de wereld aan de hand van fragmenten van de indrukwekkende documentaire  “The Rights of Nature. A Global Movement”. Jan van de Venis (waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties) nam ons mee. De reis bracht ons terug, dichterbij huis. Met een blik op het kostbare en kwetsbare ecosysteem van de Waddenzee. En door middel van een inleef oefening, dichtbij onszelf als schakel in de tijd tussen onze (voor)ouders en toekomstige generaties.

Vervolgens formeerde het Lab 4 Toekomstraden. De Toekomstraden leefden zich in, in Toekomstige Generaties met het oog op de casus en hoofdvraag; “Hoe maken we de mooist mogelijke Waddenzee beschikbaar voor Toekomstige Generaties?” Laborant Jannet Vaessen begeleidde dit onderdeel (directeur WomenInc, auteur van “IedereenInc”). In een plenaire reflectie gaf zij deelnemers het woord, onder wie inheemse wijzen  Sherlien Sanches (A Touch of Spirit), SeMUel Sahureka (Alufuro) en Raki Ap (inheemse verhalenverteller).

Omdat het Lab zich laat inspireren door het Earth Charter, bleken de deelnemers de perfecte groep mensen te zijn om mee te experimenteren. Op basis van leeftijd, gender en inheemse achtergronden weren vier toekomstraden geformeerd, met als opdracht zich in te leven in een kind die over 7 generaties in de Waddenzee leeft. Verrassende beelden en verhalen kwamen naar boven. Het bleek mogelijk om toekomstgericht te denken. Echter, tijdens de reflectie op het experiment werd geadviseerd aan het Lab om bij volgende inleef experimenten meer aandacht te geven aan de bijzondere rol van kinderen in de Toekomstraad. En aan gevoelens en ervaringen van onrecht, verdriet en pijn uit het verleden en heden. Met de erkenning van verleden en heden, ontstaat er ruimte voor toekomstdenken. En is er een nieuw startpunt om vanuit het mooist mogelijke toekomstbeeld te ‘back casten’. Wat is er op de korte termijn nodig, welke stappen zullen moeten worden gezet om de mooist mogelijke uitkomst in de toekomst te bereiken?  

Reflectieve Wandeling: reflecterend op de experimentele ervaring gingen we op pad, mét in iedere hand een steen. Op weg naar de Meewerktuin, waar Nicole Recourt ons heeft rondgeleid. De stenen werden onderweg geladen met een persoonlijke intentie voor de mooist mogelijke toekomst van de Waddenzee, en zijn in de Meewerktuin neergelegd. Danny Vader en Helene van Engelen, fire keepers voor Earth Charter Day, hebben de stenen de volgende dag, op 5 juli 2019, bij laag water in de Waddenzee neergelegd in een prachtige vorm. Daar werden de stenen nog gloedvol geladen met intenties, door het water opgenomen bij vloed.

Egbert Roozen, directeur van de Vereniging van Hoveniers, deelde in de Meewerktuin het voornemen om in de winter die gaat komen namens het Earth Charter een Lindeboom in het hart van de Meewerktuin te planten. Als bijdrage aan het circulair landgoedbeheer van Landgoed Zonheuvel, aan de biodiversiteit en de urgente noodzaak tot herbebossing.

We stonden stil met Awraham Soetendorp (Earth Charter Commissioner) en Li An Phoa (Drinkable  Rivers) bij de historische ‘Earth Charter boom’, en ook bij de bron; de urgente oproep van het Earth Charter zelf “Wij bevinden ons op een kritiek moment in de geschiedenis van de Aarde, een tijd waarin de mensheid haar toekomst moet kiezen.”

Tijdens het diner was er tijd voor de deelnemers elkaar verder te leren kennen. De sfeer was alsof de groep eerder bijeen was geweest, maar in werkelijkheid was meer dan de helft van de deelnemers voor het eerst aanwezig bij een Earth Charter bijeenkomst.

We proefden het antwoord op de vraag wat ‘Future Proof Food’ is. Dankzij de actieve betrokkenheid en kennis van Natascha Kooiman (Smaackmakers) en de mensen van het restaurant Landgoed Zonheuvel, werd er een overheerlijke en verantwoorde seizoensmaaltijd gecreëerd op basis van principes als ‘no waste’ en ‘plant power’. Mét o.a. ingrediënten uit de Meewerktuin van het Landgoed. 

Heleen de Mooij-Lubbers (In Eigen Kracht, auteur “Ik Zie Jou”) sprak spontane woorden ter afsluiting van de viering, met woorden van dank en een hoopvolle blik op de toekomst, met meer bekendheid voor het Earth Charter en volgend jaar weer nieuwe mensen betrokken en bewogen.

Op de Earth Charter Nederland Facebook community is een beeldverslag te zien.

Lees hier meer over de historie van de viering van International Earth Charter Day.                                     

Hieronder meer informatie over de samenwerkingspartners die Earth Charter Day 2019 inhoud en vorm hebben gegeven.

 

SAMENWERKING  

Earth Charter Day 2019 kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen Earth Charter Nederland met  Stichting SBI. Met medewerking van: Lab voor Toekomstige Generaties (project voortgekomen uit de Worldconnectors), Dick de Zeeuw Foundation, en de Club van Rome Nederland en Down to Earth Collective met wie we samenwerken voor The Big Clean Up Experiment (zie hieronder meer over de partners en onze gemeenschappelijke doelen).

Stichting SBI Landgoed Zonheuvel

Stichting SBI, eigenaar van Landgoed Zonheuvel in Doorn, stelt zich ten doel bij te dragen aan duurzame arbeidsverhoudingen en duurzaam (maatschappelijk verantwoord) ondernemen, daarbij ruimte biedend aan allen die daarbij een inbreng willen leveren. De stichting vindt haar oorsprong in het christelijk-sociaal gedachtegoed en staat open voor alle levensbeschouwingen. SBI  is al jaren ‘’Earth Charter Endorser’. Sinds 2015 vindt de viering van Earth Charter Day op landgoed Zonheuvel plaats. Zie hier de film van de viering van Earth Charter Day 2018.

In 2018 nam SBI  het initiatief tot Campus Landgoed Zonheuvel, een samenwerking van de bedrijven gevestigd op het landgoed en organisaties en initiatieven die zich verbonden voelen met de visie van SBI rond Samenwerking Bezinning en Inspiratie. Aangezien Earth Charter een van die initiatieven is, intensiveerde de samenwerking en organiseert SBI sindsdien samen met Earth Charter de viering. Bovendien is het SDG House ook een van de initiatieven die vanuit de Campus is ontstaan.

Lab voor Toekomstige Generaties

Met ingang van oktober 2018 is het startschot gegeven voor de oprichting van het Lab voor Toekomstige Generaties. Dankzij financiering door Goldschmeding Foundation, Iona Stichting en Triodos Foundation is een dynamisch team van Worldconnectors en Earth Charter Vrienden aan de slag als kwartiermaker om het Lab te ontwikkelen. En dat is hard nodig. Op dit moment zijn de belangen van Toekomstige Generaties onvoldoende verankerd in onze samenleving. En dat terwijl we allemaal in een wereld willen leven die er ook straks nog is voor de komende generaties.

Het Lab Toekomstige Generaties heeft als doel hier een grote bijdrage aan te leveren. Het is er voor iedereen. Voor ieder persoon, iedere partij, publiek of privaat. Voor eenieder die voelt dat hij of zij een voorvechter is voor toekomstige generaties of daar meer mee wil. Voor eenieder die het normaal vindt dat toekomstige generaties een stevig verankerde stem zouden moeten hebben in onze wereld. Voor die mensen is het Lab er, bijvoorbeeld als sparringpartner of als vrijplaats om te experimenteren, want dat is waar een lab voor is. Het Lab voor Toekomstige Generaties is in het leven geroepen om mensen en partijen te helpen met het zijn van die voorvechter voor Toekomstige Generaties. Zodat het welzijn van toekomstige generaties wordt meegewogen in besluitvorming. Dit doen we op verschillende manieren, bijvoorbeeld door met de wetenschap samen te werken. Of bijvoorbeeld door Toekomstraden in de wereld te zetten over specifieke casussen die partijen kunnen adviseren. En door de functie van Ombudspersoon waar te nemen en in staat te stellen een mening te vormen over casussen die toekomstige generaties aangaan. Ook helpt het Lab organisaties het gedachtegoed van toekomstige generaties fundamenteel in de bedrijfsvoering te vervlechten. De tijd waarin we nú leven vraagt meer dan ooit om samenwerking, verbinding, innovatie. Deze tijd vraagt van ons om van silo’s naar netwerk-werken en ketenwerken te gaan, dit lab nodigt daartoe uit. Bekijk de Worldconnectors website  voor meer informatie over het Lab voor Toekomstige Generaties.

Dick de Zeeuw Foundation

De Dick de Zeeuw Foundation is opgericht als platform om mensen uit onder meer de politiek, wetenschap, overheid en non-gouvernementele organisaties bijeen te brengen voor een gedachtewisseling over onderwerpen rond duurzame ontwikkeling en milieu, en het belang van landbouw daarin. De Foundation is opgericht ter herinnering aan de in 2009 overleden oud-politicus en wetenschapper Dick de Zeeuw.

De afgelopen jaren heeft de Dick de Zeeuw Foundation diverse lezingen georganiseerd waarin spraakmakende wetenschappers en beleidsmakers hun visie gaven en bespraken over de relatie tussen klimaatverandering, milieu, duurzame voedselproductie en armoede. Sprekers waren onder andere; Joachim von Braun, Hans van Ginkel, Louise Fresco, Gerda Verburg, Willem Ferwerda, Marjan Minnesma en Klaas van Egmond.

Nu klimaatverandering steeds meer onze voedselproductie beïnvloedt, bedreigt dit de veiligheid van onze planeet. De Dick de Zeeuw Foundation wil onze jonge generatie oproepen in beweging te komen en hun stem te laten horen. Zij heeft daarom in samenwerking met Earth Charter Nederland een essaywedstrijd uitgeschreven voor onze toekomstige wetenschappers en beleidsmakers.

Club van Rome Nederland & The Big Clean Up Experiment

De Club van Rome agendeerde vanaf haar oprichting het belang van het onder ogen komen van de consequenties van ons huidige gebruik van hulpbronnen en daarmee impliciet, van ons huidig wereldbeeld en samenlevingsmodel. De Club van Rome voedde daarmee het besef dat onze huidige eenzijdige focus op economische en materiële groei, leidt tot fysieke grenzen, die deze groei uiteindelijk zullen stoppen. Deze boodschap is goed aangekomen en tegelijkertijd is er te weinig mee gebeurd. Een van de redenen is dat het een ongemakkelijke waarheid betrof, die veel mensen het liefst buiten zichzelf plaatsten. Dit vraagt om een confrontatie. In dit geval met onszelf, en de koers die wij tot nu toe hebben gevaren. De Club van Rome Nederland concludeerde dat er maar één weg voorwaarts is, en dat is een buitengewoon persoonlijke weg. Beginnend bij onszelf, hebben wij maar één hoop voor de toekomst, en dat is dat we niet langer wegkruipen en wegkijken, maar in plaats daarvan zelf verantwoordelijkheid nemen. Het is tijd onder ogen te zien dat noch de techniek, noch het recht, noch instituties de sociaal ecologische uitdagingen waar we voor staan, voor ons gaan oplossen. Wij zullen het zelf moeten doen. Wij zitten zelf aan de knoppen. Wij zijn die instituties. Wij zijn ontwerpers die bepalen hoe techniek gebruikt wordt. Wij leiden organisaties en maken elke dag keuzes. De vraag die cruciaal is: kunnen we opschonen wat niet meer nodig is om zo ruimte te maken voor vernieuwing? We snakken allemaal naar nieuwe spelregels en betere doelstellingen, waarmee we in ons energiesysteem, onderwijs, landbouw en financiële sector, resultaten krijgen die we echt willen. Grote schoonmaak, liever gisteren dan vandaag.De Club van Rome Nederland is initiator van ‘the Big Clean Up Experiment’, waarbij samenwerking is gevonden met Down to Earth Community, Campus SBI Landgoed Zonheuvel, Synergized Earth Network, Earth Charter Nederland en een brede groep andere netwerken en lokale organisaties. The Big Clean Up Experiment is een traject met events en dialogen – waarvan de viering van Earth Charter Day ook deel uitmaakte. Het volgende event vindt plaats op 4 en 5 oktober 2019.

Down to Earth Collective 

DOWN to EARTH is een van de meest succesvolle Nederlandse documentaires ooit en een ‘call to action. De film is het resultaat van een vijf jaar durende wereldreis die Rolf Winters en Renata Heinen met hun kinderen maakten, op zoek naar beschermers van onze natuur, de verborgen wijzen der aarde; de Earth Keepers. Ze interviewden stamhoofden, van Noord-Amerika tot Australië, van Namibië tot de Amazone. De film is bij de Klimaattop in Parijs in premiere gegaan. Om gehoor te geven aan de oproep van het publiek is een Social Impact Enterprise opgericht; de Down to Earth Collective. De film wordt gebruikt als dialoog starter, samenwerking met bedrijven & onderwijsinstellingen richt zich op het ontwikkelen van leiderschap dat nodig is voor een sustainable toekomst. Down to Earth organiseert o.a. corporate screenings, masterclasses & leadership journeys & is tevens partner in The Big Clean Up Experiment.