Artikelen door Ruud Lubbers

De toekomstige Energie Unie vormgeven met Earth Charter principes als basis?

Op 17 november verzorgde ik een editie van “Het Haagsch College” in Nieuwspoort, Den Haag. In Brussel wordt al lang nagedacht over een Europese Energie Unie. Een unie waarmee we minder afhankelijk worden van gas uit Rusland en olie uit het Midden-Oosten.Ik werd uitgenodigd om de vraag te beantwoorden hoe een Energie Unie eruit zou […]

Lichtjesfeest

Het Hindoestaanse Divali-feest is voor mij gaan leven toen ik enkele maanden geleden vijf en zeventig jaar werd en ik die dagen een uitnodiging ontving de Divali-lezing te houden, zoals Ernst Hirsch Ballin die enkele jaren geleden hield. Aan mij de eer om de tweede Divali-lezing te verzorgen. “Divali” betekent voor de Hindoestaanse Gemeenschap “vieren […]

Hoe Wubbo Ockels en ik duurzaamheidsvrienden werden

Rotterdam, 19 mei 2014 Wubbo Ockels heb ik zoals veel Nederlanders leren kennen door zijn reis in de ruimte. Terug op Aarde werd hij de man van de duurzaamheid en vonden wij elkaar in het Earth Charter (Handvest van de Aarde). We keken elkaar aan en wisten waarover we het hadden. We kregen persoonlijke bewondering […]

Spirit of Humanity Forum: on Love and Compassion

Last week, the second Spirit of Humanity forum was held in Reykjavik. This Forum is a new global platform of leaders in politics, business, education, environment, science, peace-building, spirituality, etc, who are ready to explore how universal human values can lead to systemic change in organisations, communities and even nations. The Forum brings and presents […]

Ruud Lubbers: Personal Diary Snapshots on Nuclear Security

The words below reflect the history of nuclear power in the last seven decades, through personal snapshots from Ruud Lubbers’ memory. As the former Prime Minister of the Netherlands, Ruud Lubbers shared these reflections during the pre-conference of the Nuclear Security Summit, which is currently taking place in The Hague and bringing together more than […]

20 jaar Green Cross International

Ter gelegenheid van 20 jaar Green Cross International was er begin september een bijeenkomst in Geneve. Tijdens de bijeenkomst vond de zevende “Earth Dialogues” plaats, waarbij de “Geneva Declaration on Action for a Peaceful and Sustainable World” werd uitgegeven. Deze declaratie is hier te lezen. In de declaratie staat geschreven: “to continue on the present […]

Ruud Lubbers: Vreugdevolle viering van het leven

“Laat onze tijd de geschiedenis ingaan als een tijdperk van de omslag naar een nieuwe eerbied voor het leven, de vastbeslotenheid duurzaamheid te realiseren, een intensivering van de strijd voor rechtvaardigheid en vrede, en de vreugdevolle viering van het leven.” (Slotzin uit het Earth Charter) In de wereldwijde dialoog over het Earth Charter in de […]