ACTIVITEITEN

 1. Communicatie

Doelstelling m.b.t. communicatie is de nieuwe strategie van Earth Charter Internationaal in Nederland te implementeren, gebaseerd op nieuwe vormgeving en nieuw slogan ‘Turning Conscience into Action for a Thriving Earth’.

De Stichting ontwikkelt een nieuwe website waarop de Earth Charter Vrienden zichtbaar zijn, er ruimte is voor het aankondigen van activiteiten en bijeenkomsten van de Vrienden en van de Stichting. De nieuwe website wordt eind 2020 gelanceerd.

Online communicatie, zeker in deze tijd van corona, is van onmisbaar belang. Het streven is de Earth Charter Vrienden met elkaar en met de activiteiten van de Stichting en partners te verbinden. Een nieuwsbrief en sociale media worden daarbij ingezet, met als doel de bereikcijfers te verhogen t.o.v. voorgaande jaren. Via de website en sociale media wordt ook een bredere doelgroep geïnformeerd over het Earth Charter en de activiteiten waarin zij kunnen participeren.

 1. Activiteiten als Affiliate van Earth Charter Internationaal (ECI)

ECI ontwikkelt de bredere communicatiestrategie en specifieke methoden – waaronder cursussen, een jongeren leiderschapsprogramma, webinars en apps – die door de Stichting onder de aandacht en ingezet worden in Nederland.

In samenwerking met Earth Charter Internationaal produceert de Stichting een aantal video verhalen van Earth Charter Vrienden. Aan de hand van persoonlijke verhalen komt het Earth Charter tot leven, met als doel anderen te inspireren.

Het nieuwe ECI Booklet is naar het Nederlands vertaald en zal worden ingezet voor brede publiekscommunicatie.

Aanvullend wil de Stichting ook zelf een cursus in Nederland ontwikkelen en aanbieden, in nauwe partnerschap met een strategische partner met een goed netwerk gericht op het bedrijfsleven en ondernemerschap.

In samenwerking met vijf andere Earth Charter Affiliates in Europa, neemt de Stichting in 2021 en 2022 deel aan een ‘Erasmus+’ project getiteld NEEDS, gefinancierd door Europese Commissie. Dit project is gericht op kennisuitwisseling en de ontwikkeling van methoden geïnspireerd op het Earth Charter.

 1. Earth Charter Vrienden netwerk

Op basis van de recent ontwikkelde ‘Earth Charter Vrienden Verbintenis’ zal het netwerk van – momenteel 59 Vrienden verder worden gefaciliteerd en uitgebreid. We organiseren ten minste twee Earth Charter Vrienden bijeenkomsten per jaar, waarin op toerbeurt één van de Vrienden optreedt als host en een thema of dilemma voorlegt.

 1. Viering van International Earth Charter Day

Jaarlijks organiseert de Stichting de viering van International Earth Charter Day rond de historische datum van 29 juni, op Landgoed Zonheuvel in Doorn. De viering van Earth Charter Day is een publieksbijeenkomst en dient als platform voor Vrienden, partners en geïnteresseerde organisaties die het Earth Charter en elkaar kunnen leren kennen en versterken.

Samenwerkingsactiviteiten met Vrienden en partners

 • Themagroepen – Binnen de Vriendengroep leven verschillende thema’s die soms ook in kleiner verband worden besproken of opgepakt. Zo is er een groep Vrienden die zich actief bezighoudt met onderwijs / educatie. Zij waren intensief betrokken bij de voorbereidingen en de follow-up van de ECI Education Conference gehouden in Costa Rica in 2019, waarbij een aantal Earth Charter Vrienden hebben deelgenomen. Een ander voorbeeld is het thema ‘De Waarde van Water’. Dit thema is opgepakt binnen het Lab Toekomstige Generaties en was ook een belangrijk thema binnen de Dialoog op Dinsdag over de SDGs Beyond Corona. In samenwerking met Vereniging Worldconnectors worden de mogelijkheden besproken voor het activeren van een werkgroep over de Waarde van Water met deelname vanuit beide netwerken.
 • Verbind een Politicus 
 • Campuspartner Landgoed Zonheuvel

De nieuwe de thuisbasis, SBI – Landgoed Zonheuvel, heeft nieuwe mogelijkheden gebracht voor integratie van het Earth Charter in de werkzaamheden van Campus Landgoed Zonheuvel en haar partners. Als partner dragen we bij aan de Campusraad en aan programma’s van de Zomeracademie en Winteracademie. Met o.a. het planten van bijzondere bomen op het landgoed, de werving en begeleiding van deelnemers aan de Earth Charter Game en The Deep Time Walk. Nieuwe kansen voor het integreren van het Earth Charter bij allerlei activiteiten en initiatieven worden voortdurend aangegrepen.

 • Lab Toekomstige Generaties

Het Earth Charter dient als een van de inspiratiekaders voor het Lab Toekomstige Generaties en de Stichting treedt op als samenwerkingspartner. In het Lab werken Earth Charter Vrienden en Worldconnectors samen met als doel dat het gemeengoed wordt het welzijn van toekomstige generaties mee te wegen bij belangrijke beslissingen. Coördinator van de Stichting draagt actief bij aan de verdere ontwikkeling van methoden binnen het Lab, geïnspireerd op het Earth Charter. Zo is het Earth Charter gehanteerd bij bijeenkomsten van de ToekomstRaad om te komen tot inleefbeelden over actuele thema’s waarover de Waarnemend Ombudspersoon vervolgens een uitspraak doet.

 • Dialoog op Dinsdag

In samenwerking met Vereniging Worldconnectors zal de succesvolle serie dialogen die is uitgevoerd in 2020 volgend jaar worden voortgezet. Het gaat om de organisatie en begeleiding van een nieuwe serie Dialogen op Dinsdag over thema’s die gezamenlijk gekozen worden, en die geschikt zijn om concrete handreikingen voor actie en beleidsbeïnvloeding te ontwikkelen. Worldconnectors en Earth Charter Vrienden voeren de dialoog en daarnaast worden relevante samenwerkingsrelaties uitgenodigd. De dialogen resulteren o.a. in de publicatie van blogs op beide websites en tot nieuwe thematische werkgroepen met deelnemers uit beide netwerken. Het thema ‘De Waarde van Water’ – ook gekozen als ‘kwestie’ door het Lab Toekomstige Generaties – komt hiervoor in aanmerking.

 • SDG Spotlight Report

In samenwerking met Vereniging Worldconnectors, Building Change (waarin een groot aantal organisaties voor Internationale Samenwerking vertegenwoordigd zijn), draagt de Stichting bij aan de ontwikkeling van dit voor Nederland nieuwe initiatief: SDG Spotlight Report. Een kritisch rapport over de implementatie van de SDGs in Nederland, waarin jaarlijks twee SDGs centraal staan. Teamleden dragen bij aan het redactieteam en communicatieteam. Hiervoor is een uitgewerkt projectplan beschikbaar.

 • Circles of 17 (Co17)

Het initiatief voor het project Co17 is enkele jaren geleden gestart door Earth Charter Nederland in samenwerking met Vereniging Worldconnectors en een groot aantal andere partners, onder de noemer van Global Goals Accelerator. Co17 biedt een interactieve methode om het Earth Charter en de SDGs te leren kennen en om te zetten in actie. Na een succesvolle periode waarin het project als pilot is uitgevoerd en er ervaring met prototyping is opgedaan, zal het verder worden uitgewerkt. Doelstelling is Co17 te presenteren in de vorm van een training in juni 2021 met deelname van andere Europese Earth Charter Affiliates. Een uitgewerkt projectplan is beschikbaar.

 • De hele Aarde op de UNESCO Werelderfgoedlijst

Op initiatief van een van de Earth Charter Vrienden en zijn organisatie, het Veerhuis, draagt de Stichting bij als partner aan de campagne ‘De hele Aarde op de UNESCO Werelderfgoedlijst’. Onze inzet is gericht op de relatie met UNESCO en het betrekken van jongeren bij de campagne.

 • The Big Clean Up Experiment

Mede gedragen door één van de Earth Charter Vrienden en zijn organisatie (Down to Earth Collective), is de Stichting betrokken bij een meerjarig project ‘The Big Clean Up Experiment’. Andere partners zijn de Club van Rome Nederland, Stichting SBI / Campus Zonheuvel en Goed Volk.